Waga AWO30P3-R Do Przeważania Ryb Żywych

Nowy produkt

Cena zależna jest od kursu EURO/PLN do uzgodnienia przy rozmowie z konsultantem!

Automatyczna waga AWO30P3-R służy do przeważania ryb podawanych z sortownicy. Konstrukcja wagi zapewnia bezpieczeństwo żywych ryb w trakcie wykonywanych pomiarów ich masy.

Więcej szczegółów

0,00 zł brutto

Więcej informacji

Cena zależna jest od kursu EURO/PLN do uzgodnienia przy rozmowie z konsultantem!

Automatyczna waga AWO30P3-R służy do przeważania ryb podawanych z sortownicy. Konstrukcja wagi zapewnia bezpieczeństwo żywych ryb w trakcie wykonywanych pomiarów ich masy.
AWO30P3-R jest zbudowana z podajnika oraz kosza pomiarowego zawieszonego na trzech czujnikach tensometrycznych oraz miernika AWO100 spełniającego rolę układu pomiarowego i sterującego. Do sterowania podajnika ryb oraz otwierania kosza zastosowano elementy pneumatyki.
Waga posiada dwa tryby pracy:
tryb automatyczny
tryb sterowania ręcznego
A oto podstawowe funkcje wagi:
tarowanie w całym zakresie
auto zerowanie
sumowanie z pamięci
filtry eliminujące zakłócenia mechaniczne i zwiększające stabilność pomiaru
programowanie parametrów: masy porcji, czasu otwarcia kosza, kryterium końca ważenia porcji, zakresu auto zerowania